Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a LE PRIMAIRE Parisian Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Wall Street 21.), a továbbiakban: Társaság) online áruházában (www.leprimaire.hu) (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlásra vonatkozó feltételeket és szabályokat meghatározza.

A Webáruházat a Társaság üzemelteti.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Global Systems Informatika Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Harkály utca 7.

Email: globalsystems@globalsystems.hu

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Társaság bármikor jogosult egyoldalúan, a jövőre nézve részben vagy egészben módosítani. Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiben bármilyen módosítás történik, a Társaság köteles azt közzétenni a Webáruház felületén.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az online kereskedelemben kialakult gyakorlat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Webáruház felkeresésével, azon keresztül történő vásárlással, hírlevélre történő feliratkozással a Webáruház felhasználója magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása azt is jelenti, hogy a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen felhasználási feltételeket nem fogadja el, nem jogosult a Webáruház használatára.

Aki a Webáruház rendszerén keresztül terméket vagy termékeket rendel, a fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Vásárló).

A Vásárló a Webáruházon keresztül leadott valamennyi rendelésének megerősítésekor jelen ÁSZF megismerését és annak elfogadását is megerősíti.

A megrendelés véglegesítése, leadása céljából a Vásárló köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és köteles ennek tényét a megjelölt négyzetben feltüntetni. A megvásárlásra kínált termékek megrendelése kizárólag a Webáruházban leadott megrendelés megerősítése és az ÁSZF elfogadását követően lehetséges.

MEGRENDELÉS

A megrendelés lépései:

1) Termék(ek) kiválasztása

2) Termék(ek) kosárba helyezése

3) Kosár megtekintése

4) Megrendelni kívánt termékek ellenőrzése, kupon használata

5) A számlázással és a szállítással kapcsolatos adatok pontos megadása

6) Rendelés tartalmának ellenőrzése

7) Rendelés elküldése

Adásvételi szerződés létrejötte a Webáruházon keresztül:

Ha a Webáruház felhasználója megrendelést küld a Webáruházon keresztül, és az visszaigazolásra kerül, adásvételi szerződés jön létre a Webáruház felhasználója, azaz a Vásárló és a Társaság között.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre jelen ÁSZF szerinti feltételekkel és azt a Webáruház csak az adminisztrációs felülete alatt tárolja.

Árak

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és ÁFA-mentesek, a Webáruház termékei alanyi adómentesség hatálya alá tartoznak. Amennyiben a Webáruházban informatikai hiba vagy hiányosság lép fel a termékek vagy az árak tekintetében, a Társaság fenntartja a jogot a korrekcióra, nem kötelessége hibás áron értékesítenie a terméket/termékeket. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Társaság azonnal közzéteszi az új, helyes adatokat. A Vásárló ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Társaság a Webáruházon keresztül megvásárolt termékekről kiállított számlát, papír alapon, a csomagba helyezve juttatja el a Vásárlóhoz az ellenérték kiegyenlítésének feltételével.


Át nem vett csomag esetén a Vásárló köteles a sikertelen kézbesítés napjától számítva 4 munkanapon belül a Társaság részére 3000,-Ft-ot, átutalás útján megfizetni, ami magába foglalja a csomag szállítását, visszaküldését és az adminisztrációs terheket. A csomag újra küldését a Társaságnak kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módjában ismételten elindítani.

SZÁLLÍTÁS

A szállítási díjak a Webáruházban olvashatók.

A megrendelt és kifizetett (választás szerint utánvétel) termék/termékek tekintetében a Vásárló választhat FoxPost csomagautomatából (A csomagautomaták elektronikus kezelőfelületből és különböző méretű szekrényekből állnak, amelyekben a csomagok kerülnek elhelyezésre. A csomagautomatáknál a megküldött adatok megadásával azonnal hozzáférhet rendeléséhez a nap 24 órájában) történő kivétel és házhoz szállítás között.

A szállítási határidő változó attól függően, hogy Foxpost csomagautomatába helyezést vagy házhoz szállítást igényel a Vásárló. Házhoz szállítás esetén 2-3 munkanapon belül kézhez kapja a Vásárló a megrendelését. Csomagautomatába helyezés esetén ez az idő 1-2 munkanap.

A szállítási határidő tájékoztató jellegű, ettől történő eltérés lehetséges. Jelen ÁSZF elfogadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság kártérítési felelősségét kizárja.

A Vásárló köteles az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét és hiánytalan állapotát ellenőrizni. Amennyiben ilyen körülmény merül fel, Vásárló köteles jegyzőkönyvben rögzíteni a körülményeket és a megrendelt termékek átvételét megtagadni. Ilyen körülmény felmerülése esetén az utánvétel díját sem fizeti meg a Vásárló. Amennyiben a vásárlás vételára banki tranzakció útján előzetesen megfizetésre került, a Társaság késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül visszautalja a Vásárlónak a kifizetett vételárat.

FIZETÉS

Lehetséges fizetési módok:

Utánvétel: Fizetés készpénzben átvételkor a futárnak.

Online bankkártyás fizetés Barion rendszeren keresztül: A Webáruház részére a gyors és kiemelt biztonságú online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártya adatai a Webáruházhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor a Vásárlót a Webáruház átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályainak és biztonsági előírásainak mindenben megfelelő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán.

A Webáruház a Vásárló kártya-, illetve számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést semmilyen módon nem nyerhet.

A Webáruházban az alábbi kártyatípusokkal fizethet a Vásárló:

•          MasterCard

•          Maestro

•          Visa

•          Visa Electron

•          American Express

ELÁLLÁS JOGA

Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a (1) e) pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az őt megillető elállás és felmondás jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

PANASZOK KEZELÉSE

Panaszügyintézés és jogérvényesítés:

A Vásárló a termékkel/termékekkel vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: leprimaireparisianbeauty@gmail.com

Postai úton: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center, Wall Street 21.) – a levelek megérkezése érdekében a Vásárló köteles feltüntetni a teljes címet – a zárójelben található kiegészítéssel együtt –. Amennyiben a Vásárló ezt nem teljesíti és a levele nem érkezik be a Társaság székhelyére, azért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

A Vásárló írásban közölheti a Társasággal szemben a panaszát, amely a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében eljáró személynek a termék/termékek Vásárlók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására vagy mulasztására vonatkozik.

A panaszt a Társaság köteles késedelem nélkül kivizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárló részére megküldeni e-mail útján vagy kérés esetén postai úton.

Az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni a Társaság:

Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban  megválaszolni érdemben és intézkedni közlése iránt. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, azt  a Társaság köteles megindokolni. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

A panasz elutasítása esetén a Társaság köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával, mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak ilyen esetekben kiterjed arra is, hogy a Társaság a jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testület eljárását.

Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére is.

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a Webáruház egésze szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a Webáruházban található megoldások, programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Webáruház részben vagy egészben módosítható. A Webáruházból bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásban átadott, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ilyen esetben is kizárólag a Webáruházra való hivatkozás pontos megjelölése mellett lehetséges.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hibás, hiányos vagy hatálytalan, az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak, így az az ÁSZF érvényes és hatályos rendelkezéseire nézve nem bír relevanciával.

A Társaság nem rendelkezik „a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról” szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

A WEBÁRUHÁZBÓL MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK TULAJDONSÁGAI

A Webáruházból megvásárolható termékek tulajdonságait az egyes termékek Webáruházban feltüntetett leírásból ismerheti meg a Vásárló.

JOGFENNTARTÁS

Amennyiben a Webáruházban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt vagy pillanatnyi készlethiány áll be, a Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolásra került megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

Részben történő teljesítésre csak a Vásárlóval történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A megvásárolni kívánt termék vagy termékek vételárának előzetes, Barion rendszeren keresztül történő kártyás fizetése esetén, a termékek vételára visszautalásra kerül Vásárló részére 5 munkanapon belül.

HÍRLEVÉL

A Webáruházon keresztül lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra annak folyamatos biztosítása érdekében, hogy a Vásárlók és/vagy a feliratkozott felhasználók értesüljenek Társaság által nyújtott akciókról, információkról, lehetőségekről, hírekről, újdonságokról.

A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

A Társaság a Webáruház felhasználója által ily módon megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adhatóak ki.

A felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Társaságot, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A felhasználó a hírlevél szolgáltatásról indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Társaság az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli az adatait.

KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK

Jelen ÁSZF a Társaság által kezelt Facebook, és Instagram oldalak felhasználóinak és az ott meghirdetett akciók, nyereményjátékok résztvevőinek jogait és kötelezettségeit is tartalmazza.

A Webáruházban, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett akciók, nyereményjátékok igénybevételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit és annak minden pontjával egyetért.